21 januari 2021, Fullföljda studier SKARABORG - dialogmöte inför fortsatt samverkan

Anordnande organisation är Skaraborgs Kommunalförbund. Medverkande organisationer är Länsstyrelsen och Skaraborgsenheten avdelning social hållbarhet VGR

Dialogmötet är ett uppföljande möte från samverkansdagen den 14 januari 2020 ”Ett robust och inkluderande samhälle”.

21 januari 2021, kl 9.00 - 12.00

Sista anmälan den 18 januari 2021

Anmälan finns under länkar

Länkar