18 oktober Trepartskonferens

Vårdsamverkansgruppen Vuxna psykiatri och missbruk välkomnar dig som arbetar inom socialtjänst, slutenvård, öppenvård, rehabilitering eller habilitering till Trepartskonferens.

I år sätter vi fokus på

  • Vårdsamverkan
  • Handlingsplan Psykisk Hälsa
  • Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
  • Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården
  • Dialog

Inbjudan och anmälan finns till höger på sidan.

Länkar
Dokument