Västra Götalandsregionens logotyp

17 juni, Delregional Kulturpolitisk dialog i Skaraborg

Västra Götalandsregionens kulturnämnd bjuder i samverkan med styrelsen för kulturutveckling in till delregionala kulturpolitiska dialoger med utgångspunkt i kultursamverkansmodellen. Delregional Kulturpolitisk dialog i Skaraborg 17 juni 10:30-12.00

 Syftet är att fördjupa flernivåsamverkan mellan kommuner, kommunalförbund och region genom att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv och Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023.

Syftet är även att lyssna av kommunernas nuläge och utmaningar utifrån effekter av covid-19. Dialogerna färgas av kulturlivets återstart i spåren av pandemin och fungerar som en upptakt för det regionala kulturtinget som planeras till den 8 oktober.

Välkommen med din anmälan senast den 15 juni.
Anmälan finns till höger på denna sida.
Länk till mötet skickas från VGR dagen innan.

Kontaktperson: Isabel Eriksson, Kulturstrateg Skaraborgs Kommunalförbund
Isabel.eriksson@skaraborg.se

Länkar