Anmälan

I och med att du anmäler dig till seminariet, kommer dina personuppgifter att förtecknas i en databas. Uppgifterna raderas efter avslutad konferens/kurs. Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter kontakta kursansvarig.

Efternamn
Förnamn
Kommun
E-post
Jag deltar på seminarium den


Skicka anmälan