17 och 25 november Seminarium om strategi för lokalisering av stora etableringar i Skaraborg

Skaraborgs Kommunalförbund och samhällsbyggnadskollegiet bjuder vid två tillfällen in till seminarium om lokalisering av stora etablering i Skaraborg. Inbjudan vänder sig till dig som arbetar som samhällsplanerare i någon av Skaraborgs kommuner

Skaraborgs 15 kommuner arbetar tillsammans genom Business Region Skaraborg med
att attrahera nya etableringar till Skaraborg vilket bidrar till att skapa fler arbetstillfällen.
Nya etableringar behöver lokaliseras, och de kommer att ta stora områden i anspråk.
Hur kan kommunerna planera för detta? Vilka områden är det egentligen som är lämpar
sig bäst? 

Skaraborgs Kommunalförbund har tagit fram en utvärderingmatris för att kunna jämföra olika områdens förutsättningar utifrån en rad parametrar. Tanken med utvärderingsmatrisen är att den ska kunna användas av kommunerna i till exempel lokliseringsutredningar och kriterierna har stämts av med Länsstyrelsen.
Seminariet vänder sig därmed främst till er som arbetar med samhällsplanering i kommunerna.

Kom och ta del av resultatet samt diskutera med kollegor!
Seminarium hålls under två tillfällen:

17 november 09:00 - 11:00, Nicolairummet i stadshuset, Lidköping
25 november 10:00-12:00, Science Park Skövde (lokal meddelas senare)

Anmälan finns till höger på denna sida.