17 dec och 14 januari, Hur kan din kommun arbeta strategiskt med evenemang?

Under två dagar har du och din kommun möjlighet att tillsammans med forskaren John Ambrecht, Henrik Jutbring och Erik Lundberg från Göteborgs universitet -Centrum för turism, få ny kunskap och verktyg att arbeta med evenemang.

Anmäl dig och dina kollegor senast den 10 december 2019, anmälan till höger på denna sida.
Plats: Science Park Skövde, Kanikegränd 3
Dag:  17 december 2019 och 14 januari 2020
Tid:    09:00-16:00

Program 17 december

Seminarium: Introduktion till Evenemang: vad, varför och hur?
John Armbrecht, Henrik Jutbring & Erik Lundberg

Första seminariet kommer att gå igenom grundläggande definitioner av evenemang och de intressenter som involverar sig i evenemangsutveckling. Vad är ett planerat evenemang och vad är det inte? Vilka olika typer av evenemang finns och hur kan vi kategorisera dem på olika sätt? Hur legitimeras satsningar på evenemang med t.ex. skattemedel?

Seminariet består av inledande presentationer och diskussioner med inblandade forskare för att bena ut de viktigaste koncepten.

Seminarium och workshop: Evenemangsutvärdering: värdeskapande, effekter och legacy
John Armbrecht

Det finns ett behov hos evenemangsarrangörer, destinationer och myndigheter att förstå de kortgående och långtgående evenemangseffekterna, dvs. vad som sker i samband med evenemanget och ett evenemangs legacy (arv). Vad finns kvar när evenemanget är slut och hur påverkas regionen på lång sikt?

Seminariet kommer fokusera på följande:

-          Värdeskapande kring evenemang

-          Evenemangseffekter och evenemangsutvärdering

-          Evenemangets Legacy

 

Program 14 januari

Seminarium och workshop: Strategisk evenemangsutveckling: Evenemangsportföljen
Ansvarig: Erik Lundberg

Destinationer och städer fokuserar oftast på att maximera nyttan av enstaka evenemang, men detta förändras så sakteliga. Allt oftare gör destinationer ett strategiskt urval av flera evenemang för analys, en så kallad evenemangsportfölj. Den kan definieras som ”en samling årligen återkommande evenemang i en region som har direkt eller indirekt stöd av den lokala förvaltningen (hel- eller delägda av lokal förvaltning)”. Att utveckla och arbeta strategiskt med en evenemangsportfölj har visat sig vara grundläggande för styrning och marknadsföring av städer och regioner eftersom evenemangen kan nå en bred publik och vara behjälplig för att uppnå olika samhällsgemensamma mål. Det är också en fruktbar strategi för att maximera nyttan och fördelningen av resurser på bästa sätt för kommuner och destinationer.

 

Seminarium: Evenemang som verktyg för att skapa hållbart beteende.
Ansvarig: Henrik Jutbring

 

Kommuner och regioner har sedan årtionden anammat strategier för nyttjande av evenemang för att stimulera samhällsutveckling. Fokus i dessa strategier har många gånger varit att främja turistekonomiska inflöden och destinationers varumärken, bland annat genom att locka arrangörer att förlägga genomförandet av enstaka evenemang till en viss plats. Trots att synen på evenemang som generatorer av ekonomisk tillväxt har dominerat evenemangsstrategierna i många år, har synen inte alltid problematiserats i förhållande till relevant forskning.

På senare tid har hållbarhetsaspekter allt tydligare kommit att färga kommuners utvecklingsmål. Det har lett till att evenemang och dess möjliga roll i social och miljömässig samhällsutvecklingen hamnat i nytt ljus. Seminariet kommer bland annat att diskutera frågor som; hur kan evenemangsupplevelsen bidra till hållbar utveckling genom kommunikation som påverkar normer och beteenden?, hur kan evenemang bidra till att uppnå sociala mål som att öka tillit och delaktighet?, samt vilka konsekvenser får perspektivet för inriktningen på kommuners och regioners evenemangsstrategier?

 

 

 

Länkar
Dokument

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se