16 oktober Vuxstudiedagen "Att bryta stereotypa val och mönster"

Som ett led i det gemensamma utvecklingsarbetet inom Vux Skaraborg ägnar vi Vuxstudiedagen den 16 oktober åt temat "Att bryta stereotypa val och mönster" - Bidrar vi till att upprätthålla stereotypa mönster och i så fall på vilket sätt.

Kicki Borhammar och Hilda Rolfsdotter från EDCS, resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland, föreläser, presenterar verktyg och bidrar till att lägga grunden för den fortsatta processen inom utvecklingsområdet.

Dagen avslutas med Julien S. Bourrelle och hans föreläsning ”Den skandinaviska kulturkoden”:

Inbjudan och anmälan finns till höger på sidan

Sista anmälan den 1 oktober

Plats: Pingstkyrkan, Odengatan 46, Falköping

Länkar
Dokument

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se