Vad är gymnasiesärskolan?

Har du gått i grundsärskolan eller kan påvisa behörighet att gå i gymnasiesärskolan har du rätt att påbörja gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan är en särskild skolform med mer anpassad studiegång och större utbildningsresurser än vad gymnasieskolan kan ge. Programmen på gymnasiesärskolan omfattar 3.600 timmar som du läser på fyra år.

Utbildningarna inom gymnasiesärskolan anpassas efter de behov du har som elev. Här får du en god grund för:

  • Yrkesverksamhet
  • Fortsatta studier
  • Personlig utveckling
  • Aktivit deltagande i samhällslivet


Stora utbildningsresurser innebär att klasserna är små och studietakten och kursinnehållet är anpassat till dina behov. Personal gör i samråd med dig och dina föräldrar en individuell studieplan.

Inför det att du slutar gymnasiesärskolan och söker annan verksamhet planerar vi inför detta gemensamt.