Delaktighetsmodellen – en väg mot empowerment

Grästorp, Lidköping, Karlsborg, Mariestad och Skara är de första kommunerna i Skaraborg som har utbildat vägledare i Delaktighetsmodellen, en metod för empowerment som kan användas exempelvis med brukare inom LSS-verksmheter.

Delaktighetsmodellen stärker brukarnas inflytande och upplevelse av att kunna påverka vardagliga insatser som formar deras liv. Personer som deltar i de dialogslingor som ingår i modellen uttrycker sin glädje över att bli tillfrågade och att kunna påverka.

Genom att lyssna till deras behov och synpunkter får kommunerna stöd i sin verksamhetsutveckling. En värdefull sidoeffekt är att personalens kompetens samtidigt uppmärksammas och utvecklas. Delaktighetsmodellen bidrar därigenom till kvalitetsarbetet.

En viktig del av modellen är att vägledarna används i grupper där de normalt inte arbetar. De är därför inte personer som brukarna har ett beroendeförhållande till.

De nyutbildade vägledarna ser fram mot att fortsätt kunna använda metoden och hoppas att fler kan utbildas till vägledare så att dialogslingan blir en naturlig arbetsmetod inom fler områden av socialtjänsten.

Kontaktpersoner:
Sofia Lindberg,
Arbetsledare LSS
Utbildare i Delaktighetsmodellen
Tel. 0512-571 83

E-post sofia.lindberg@essunga.se

 

Kerstin Söderlund

Utvecklingsledare Skaraborgs Kommunalförbund

Tel. 0500-49 72 16

E-post kerstin.soderlund@skaraborg.se