SIT - Skaraborgs IT Grupp

Skaraborgs IT-Grupp skapades ur ett redan existerande IT-nätverk och består av en kontaktperson per kommun med undantag för MTG (Mariestad, Töreboda och Gullspång) som representeras av en person.
 IT-Gruppens roll är att åstadkomma samverkan för gemensamma effektiva IT-lösningar samt vara remissinstans för relevanta frågor. 

Kontaktpersoner:

Maria Nilsson, Skaraborgs Kommunalförbund
maria.nilsson@skaraborg.se

Fredrik Edholm, IT-chef, Skövde kommun (ordf.)
fredrik.edholm@skovde.se