Lotta Engelbrektsson

Processledare för Teknikcollege och Delprojektledare Collegesamverkan Västra Götaland

Lotta arbetar som processledare för Teknikcollege och Delprojektledare Collegesamverkan Västra Götaland. Med processtöd och samordning mot lokala college samt genom att driva regionala utvecklingsfrågor inom teknik- och industribranschen arbetar Teknikcollege Skaraborg för att öka samverkan mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare kring teknik- och industriutbildningar.

Tel 070-303 55 72
lotta.engelbrektsson@skaraborg.se