Trepartskonferens Vårdsamverkan Skaraborg

Vårdsamverkansgruppen Vuxna Psykiatri och Missbruk genomförde sin årliga Trepartskonferens den 25 november.

Moderator var Jane Johansson, verksamhetschef psykiatri, SkaS, och ordförande i vårdsamverkansgruppen. Fyra föreläsare var inbjudna. Malin Camper, regionutvecklare VGR, föreläste om samverkan i Västra Götaland och berättade om det nya hälso- och sjukvårdsavtalet och om det arbete som pågår inom Uppdrag Psykisk hälsa.
Ida Wernered, hälso- och sjukvårdsstrateg VGR, informerade om förslaget till ny betalnings-ansvarslag. Emma Nyblom och Elisabeth Hurtado Lundberg, Brukarrådet för Missbruk och NSPHiG, belyste de möjligheter som kommer genom brukarinflytande ”på riktigt”.

Fokus under förmiddagen låg på de vägledningar som finns för alla som samarbetar i vård och socialtjänst inom områdena Missbruk/beroende och Psykiatri. Angelica Engman, chef för Närhälsan Hentorp och Ulrica Bergman, avdelningschef Skövde kommun ingick i de arbetsgrupper som tagit fram vägledningarna. De informerade om innehåll och struktur och därefter fick deltagarna på konferensen gruppvis arbeta med två ”case” med stöd av vägledningarna. Grupperna arbetade också med förslag till hur vägledningarna ska bli kända av befintlig och kommande personal. Bland de förslagen  fanns webbutbildning, information vid APT och att samverkan/vägledningarna ska ingå som en del i introduktion av nyanställda. Till årets konferens var cirka sjuttio personer anmälda.

Presentationsmaterialet finns till höger på sidan.