11 mars Presidiemöte Kultur Skaraborg

För andra året i rad träffades Västra Götalandsregionens kulturnämnds presidium Skaraborgskommunernas presidier inom kultur i ett dialogmöte.

Förmiddagen inleddes med att ordförande Conny Brännberg, Västar Götalandsregionens kulturnämnd, informerade om Västra Götaland och hur regionen är organiserad och arbetar. Kulturnämnden ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen äger och/eller finansierar flera kulturinstitutioner, helt eller delvis. Till stöd i utvecklingsarbetet finns ”Västarvet” som är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv och ”Kultur i Väst”, en förvaltning med kulturutveckling som uppdrag. 

Västra Götalandsregionen har nyligen antagit en kulturplan för 2016-2019. 
Planen kommer att vara ett arbetsdokument för att stärka det gemensamma arbetet och utveckling av kulturen i Västra Götaland. Conny Brännberg betonade i sammanhanget att det ”utan en lokal kultur inte finns någon regional kultur”. I diskussionen som följde uttryckte flera kommuner att man ser den regionala planen som ett stöd i det egna utveklingsarbetet. Under dagen diskuterades även kultursamverkansmodellen, samarbetet med civilsamhället, internationalisering, regionalisering av de tre internationella festivalerna samt integration.

Under eftermiddagen fick deltagarna lyssna till Mustafa Can som föreläste under rubriken "Flykten och flyktingarna, hur mycket medmänsklighet tål vi? Vem är svensk? Välkommen till det främmande landet". Föreläsningen var mycket uppskattad och genom sitt berättande om sitt liv med kopplingar till dagens situation både berörde och berikade Mustafa Can åhörarna och i frågestunden efteråt fanns många reflektioner kring kulturens roll som möjliggörare i möten mellan människor och att skapa känsla av tillhörighet för individen.