Skaraborgs kommuner använder digitala kalendrar för smartare samverkan

Från och med april månad kan alla skaraborgskommuner se ledig tid och boka i varandras kalendrar vilket effektiviserar planeringen

Från och med april månad kan alla skaraborgskommuner se ledig tid och boka i varandras kalendrar vilket effektiviserar planeringen. Även distansmötesverktyget Skype kan användas över kommungränserna. På så sätt kan fler möten ske på distans vilket innebär färre resor som leder till bättre tidsutnyttjande av kommunens anställda och mindre påverkan på miljön genom färre resor. Utöver kommunerna kan även de bolag och förbund som avropar samma IT-tjänster nyttja samma möjlighet. Det gäller t ex Skaraborgs Kommunalförbund, Götene vatten och bostäder, Vara konserthus m.fl.

Kommunerna hoppas kunna ha en utökad samverkan genom att ta med t ex VG-regionen och övriga kommuner i Väst som ett led att nyttja digitala verktyg på ett smartare sätt.

För mer information kontakta:

Theres Ahlberg, Theres.Ahlberg@skovde.se, 0500-49 83 86

Maria Nilsson, maria.nilsson@skaraborg.se, 0500–49 72 35