Ulrika Rogdland

Grooming och barns utsatthet på nätet

Det var temar för den konferens som Skaraborgsgruppen mot sexuella övergrepp och misshandel av barn arrangerade den 17 september

Skaraborgsgruppen mot sexuella övergrepp och misshandel av barn anordnar
årligen en konferens i ett ämne som är angeläget utifrån kunskap om
barns utsatthet och som våra samverkande myndigheter behöver utveckla en
gemensam kompetens kring.
Barns utsatthet via internet är ett sådant identifierat område där det finns
svårigheter att förebygga och beivra brottet och att ge rätt stöd och hjälp
då barn har blivit utsatta. 1 juli 2009 trädde en ny lagbestämmelse i kraft (BrB 6kap 10a§) om kontakt med barn i sexuellt syfte.

En av föreläsarna var Ulrika Rogland, fd åklagare och målsägandebiträde, hon berättade om den sk. Alexandramannen som dömdes i Malmö 2006 för bla våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av barn. Ulrika Rogland berättade om hur mannen tog kontakt med unga flickor genom att utge sig för att vara Alexandra, en kvinna som skulle hjälpa dem att få modelljobb, han skapar en relation via nätkontakt, för att senare utnyttja dem sexuellt. Det är så Grooming ser ut. Förövaren tar kontakt och utger sig för att vara en ”kompis”- lyssnar, bekräftar och tar reda på mycket om offret för att sedan genom tjat och övertalning få offret att gå med på saker som varit helt otänkbara från början.
Tyvärr har lagen mot grooming inte påverkat särskilt mycket. Lagen är svårtill-lämpad då det är svårt att bevisa menar Ulrika Rogland. Bekymret är ändå inte lagstiftningen utan att få de unga att berätta vad de blivit utsatta för eftersom det är förknippat med stor skam. Det krävs att vi pratar om det mycket mer i samhället.

Från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor (mucf) kom Lennart Nylund som redogjorde för kunskapsläget om unga, sex och nätet. Hur vanligt är det att unga säljer sex? Och hur ofta utsätts unga för kränkningar och trakasserier. Han kunde visa på resultat från Rapporten ”Se mig” där ungdomar mellan 16-25 år intervjuats år 2009 och 2012.

Dagen avslutades av Poa Samuelberg och Ylva Edling från Stockholms läns landstings traumaenhet. De talade bla om barn och ungdomar med sexuellt riskbeteende. Olika signaler som vi vuxna ska vara lyhörda inför och bemötandet av barn och unga som utsatts för ett trauma. De pekar också på vikten av samverkan mellan socialtjänst, BUP och polis, åklagare.