Utbildade vägledare i Delaktighetsmodellen

Från och med idag har Skaraborg tolv nya vägledare som kan genomföra dialogslingor för ökat brukarinflytande inom funktionsnedsättningsområdet!

Sju av Skaraborgs femton kommuner har nu utbildat medarbetare till vägledare i Delaktighetsmodellen (DMO) och därmed skapat möjlighet att nå en högre grad av brukarinflytande.

”-Det är väldigt givande att träffa brukare och se att jag genom Delaktighetsmodellen kan hjälpa dem att påverka sin vardag så att de får ett bättre liv”, sa en av deltagarna som idag fick intyg på att hon nu är utbildad vägledare.

De chefer som deltog vid sista utbildningstillfället bedömer att DMO är en modell för brukarinflytande som kommer att användas. Beställningar på dialogslingor har redan gjorts och man kommer att planera för att systematiskt använda modellen och resultaten i det systematiska kvalitetsarbetet.


På bilden från dagens utbildningstillfälle i Residenset, Mariestad, syns utbildarna Sofia Lindberg, Essunga och Ann-Charlotte Sandsjö, Mariestad (Mariestad är värdkommun för DMO) samt de nya vägledarna

Emelie Kruithof, Essunga
Marina Andersson, Essunga
Marie Comazzi, Essunga
Susanne Flybrand, Essunga
Ida Westberg, Mariestad
Lena Ramberg, Mariestad
Susan Johansson, Mariestad
Johanna Mårtensson, Mariestad
Stefan Ek, Skara
Jan Fredriksson, Skara
Malin Lindgren, Falköping
Ingela Olsson, Falköping