Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3Slideshow imagebild4

Att vara närstående till någon med beroende

Denna och andra aktuella frågor diskuterades under en kunskapsgivande eftermiddag den 20 april.

Vad innebär det att vara förälder till ungdom som använder alkohol eller droger? Och vad innebär det att vara barn till föräldrar som missbrukar? Vilka psykologiska följder kan det ge? Hur påverkas jag som närstående av en person som missbrukar – vad händer med mitt beteende och med mina tankar och känslor? Vad finns det för olika behandlingsalternativ idag?

Dessa och andra angelägna frågor diskuterades under en kunskapsgivande eftermiddag. Konferensen arrangerades av forskargruppen i missbruks- och beroendepsykologi  (APEC) vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet tillsammans med Skaraborgs Kommunalförbund.
Deltagarna fick ta del av olika föredrag men även en musik och lyrikföreställning om utsatta barn och ungdomar,  av musikern, dramatikern och doktorand Johan Hagborg.

Under eftermidagen fanns även utrymme för "mingel" med APEC-forskarna och ta del av det material som forskargruppen tagit fram.

Föreläsningar under dagen :

- Hur gick det för de alkoholskadade barnen? Jenny Rangmar, fil dr
- Ungdomar och alkohol: barn och föräldraperspektiv Karin Boson, leg psykolog och doktorand
- Hur förändras en person när hen blir beroende? Malin Karlén, leg psykolog och fil dr
- Internetbaserat anhörigstöd att motivera till behandling
- Niels Eék, leg psykolog och doktorand
- Behandling vid beroende. Fides Schuckher, överläkare och doktorand