20 april, Att vara närstående till någon med beroende

en halvdagskonferens om aktuell forskning i beroendepsykologi

Vad innebär det att vara förälder till ungdom som använder alkohol eller droger? Och vad innebär det att vara barn till föräldrar som missbrukar? Vilka psykologiska följder kan det ge? Hur påverkas jag som närstående av en person som missbrukar – vad händer med mitt beteende och med mina tankar och känslor? Vad finns det för olika behandlingsalternativ idag?

Dessa och andra angelägna frågor kommer forskargruppen i beroendepsykologi (APEC) att diskutera under en kunskapsgivande eftermiddag. Utöver att du får ta del av olika föredrag så bjuder APEC också på Göteborgsintervjuerna, en musik och lyrikföreställning om utsatta barn och ungdomar av musikern, dramatikern och doktorand Johan Hagborg.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med målgruppen, som är närstående till någon med beroendeproblem, eller som helt enkelt vill veta mer om de här frågorna.

Se inbjudan under dokument