Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal

Kickoffer och vägledande patientfall blir startskottet för implementeringen av nya avtalet.

Snart har vi ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal beslutat i Västra Götaland. Den 31 januari 2017 tog regionfullmäktige det slutliga beslutet för Västra Götalandsregionens del och under mars månad väntas de flesta av länets 49 kommunfullmäktige göra det samma.

Vi kommen nu att erbjuda kickoff i Skaraborg vid två tillfällen
den 20 april samt den 26 april 09.00-12.00 där målgruppen är;  Inom kommunerna, Skaraborgs sjukhus, Närhälsan och privata aktörer VåC samt rehab, Politiska företrädare, Habilitering & Hälsa; Förvaltningschefer, verksamhetschef, enhetschefer, MAS/MAR, samt berörda medarbetare. Alltså alla som är intresserade av att ta del av uppstarten finns dessa två tillfällen att välja mellan.

Anmälan finns i inbjudan! till höger på sidan. Det finns plats för 140 deltagare vid båda tillfällena

Det kommer även att genomföras en regional kickoff den 5 april i Göteborg där målgruppen är:Politiska företrädare inom VGR och kommun, översynens arbetsorganisation, Vårdsamverkan Västra Götaland, nyckelpersoner inom kommunalförbunden, socialchefer, koncernledning hälso- och sjukvård, representant för privata vårdgivare, förvaltningschefer från primärvård, sjukhus, Habilitering och hälsa samt Folktandvården. Innehållet i kickofferna kommer att vara i stort sett densamma oavsett om det är regionalt (något mer ceremoniellt) eller delregionalt i Skaraborg.

 

Önskas mer information så finns en Facebook sida framtagen att följa!

 

https://www.facebook.com/hosavtalet/?fref=ts