Erbjudande om utbildning i ESL – Ett Självständigt Liv

utbildningen genomförs vid fyra tillfällen

Steg För Steg är ett strukturerat utbildningsmaterial som främst används i grupp, men som också kan användas individuellt.

Utbildningsmaterialet riktar sig i första hand till personer med psykosproblematik.
Syftet är att individen på ett bättre sätt ska kunna handskas med svårigheter, få bättre kännedom om sina problem och ökad förmåga till att lösa problem.
Efter genomgången utbildning ska kursdeltagaren ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och arbetat aktivt med materialet.

Utbildningen genomförs i Götene vid fyra tillfällen samt ett uppföljningstillfälle.

Datum: förmiddagar 4/4 , 11/4 , 25/4, 2/5, uppföljning 29/8.

 

Betalning ska ske innan kursstart (kostnaden är före moms).
Götene är värdkommunen och står för fika och lokalkostnader.

 

Se Inbjudan och Anmälan till höger.

Länkar
Dokument