Erbjudande om utbildning i ESL – Ett Självständigt Liv

Ny kursstart hösten 2017

Utbildningen i ESL våren 2017 har tyvärr ställts in på grund av för få anmälningar. En ny kursstart planeras till hösten 2017.  

Steg För Steg är ett strukturerat utbildningsmaterial som främst används i grupp, men som också kan användas individuellt.
Utbildningsmaterialet riktar sig i första hand till personer med psykosproblematik.
Syftet är att individen på ett bättre sätt ska kunna handskas med svårigheter, få bättre kännedom om sina problem och ökad förmåga till att lösa problem.
Efter genomgången utbildning ska kursdeltagaren ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och arbetat aktivt med materialet.

 

 

 

 

Se Inbjudan och Anmälan till höger.