Per Hasselberg

Skicka meddelande till

Per Hasselberg, Delprojektledare Collegesamverkan VG, Gröna Näringar, per.hasselberg@fyrbodal.se

 
*= Obligatorisk uppgift